Toimitustarinoita

Itellan osoitetietojärjestelmä uusittu

Itellan osoitetietojärjestelmä uusittu

Acentra mukana Itellan laajassa osoitetietojärjestelmän uudistamishankkeessa.

Vuonna 2009 alkaneessa hankkeessa korvattiin vaiheittain Itellan osoitetietojärjestelmä rakentamalla puhtaalta pöydältä uusi ajan vaatimuksiin vastaava Contact Management System -järjestelmä. Uudessa CMS-järjestelmässä ylläpidetään ajantasaisia kuluttajien ja yritysten nimi- ja osoitetietoja ja sekä postinohjauspalveluiden tilaustietoja, kotimaista osoitteistoa ja postinumerojärjestelmän tietoja.  CMS on Master Data -järjestelmä, jota myös muut tietojärjestelmät hyödyntävät; tärkeimmät käyttökohteet ovat jakelu, lajittelukoneet ja tunnistuspalvelu, yrityksille tarjottavat rekisterinkorjauspalvelut, NetPosti ja SAP:n asiakastiedot.
 
”Projektin lopputuloksena vanha järjestelmä on korvattu onnistuneesti uudella teknologialla toteutetulla CMS-järjestelmällä.  Järjestelmän käytettävyys, datan laatu, suorituskyky ja vikasietoisuus on parantunut merkittävästi.  Datan laatua parannettiin tiedonsiirtovaiheessa osittain automatisoiduilla korjaustoimenpiteillä, uudessa järjestelmässä tiedon laatu varmistetaan kattavilla tarkistussäännöillä.   Vikasietoisuus on parantunut käyttämällä aidosti kahdennettua järjestelmää back-end- ja front-end-palvelimilla. Acentra vastasi hankkeessa CMS-järjestelmän tietomallin suunnittelusta ja toteutuksesta, datan laatutarkistuksista ja -korjauksista sekä datamigraatioista.  Olemme olleet erittäin tyytyväisiä Acentran panokseen ja vahvaan osaaminen tiedonhallinnan alueella, se omalta osaltaan varmisti projektin onnistuneen läpiviennin ja CMS-järjestelmän käyttöönoton.” -Marcus Gustafsson, Solution Manager, Itella Oyj
Acentra toimitti myynnin analyysijärjestelmän Vamp Oy:lle

Acentra toimitti myynnin analyysijärjestelmän Vamp Oy:lle

QlikView-pohjainen myynnin analyysijärjestelmä, jolla voidaan seurata ajantasaisesti myyntiä ja siihen liittyviä suoritusmittareita sekä verrata myyntilukuja tehtyihin ennusteisiin.

Acentra on toimittanut Vamp Oy:lle myynnin analyysijärjestelmän. Järjestelmän avulla voidaan seurata ajantasaisesti myyntiä ja siihen liittyviä suoritusmittareita sekä verrata myyntilukuja tehtyihin ennusteisiin. Järjestelmä saa tietonsa Scala-toiminnanohjausjärjestelmästä ja se toteutettiin QlikView-tuotteella.

"Acentra ymmärsi nopeasti mitkä olivat myynnin seurannan kipupisteemme ja miten ne tulisi uudessa järjestelmässä ratkaista. Acentran antamat aikataulut pitivät ja uusi järjestelmä saatiin ripeästi käyttöön. Uusi järjestelmä mahdollistaan myynnin ja ennusteiden kehittymisen seuraamisen ajantasaisemmin ilman manuaalisia välivaiheita. Myyntiliiketoiminnan tietämyksemme parantuu ja ajantasaistuu, jatkossa voimme keskittyä parantuneen tietämyksen siirtämiseen organisaatiota palvelemaksi toiminnaksi ja päätöksiksi." - Financial Controller Ron Back, Vamp Oy

IT-ratkaisukonsultointia pienilla ja keskisuurille yrityksille

IT-ratkaisukonsultointia pienilla ja keskisuurille yrityksille

IT-ratkaisukonsultointia pieneille ja keskisuurille yrityksille.

TUTKA™ on Turku Science Park Oy:n kehittämä PK-yrityksille tarkoitettu tietojärjestelmien tutkauspalvelupaketti, jonka avulla etsitään yritykselle uusia tietoteknisiä ratkaisuja liiketoiminnan tehostamiseen.

Acentra on tehnyt Turku Science Parkin lukuun TUTKA IT-ratkaisukonsultointia kymmenille Varsinais-Suomen alueen pienille ja keskisuurille yrityksille. 

MS Dynamics CRM otettu käyttöön Meriaura Oy:ssä

MS Dynamics CRM otettu käyttöön Meriaura Oy:ssä

Acentra vastasi Microsoft Dynamics CRM -käyttöönottoprojektissa mm. projektin suunnittelusta ja datamigraatioista.

Meriaura Oy:ssä on otettu käyttöön Microsoft Dynamics CRM -asiakkuudenhallintajärjestelmä. Acentran asiantuntijat vastasivat käyttöönottoprojektissa projektin suunnittelusta, datamigraatioista, järjestelmän konfiguroinnista ja käyttöönoton tukipalveluista. Controller-toiminnosta vastaava Ville Jussila: Tämä ulkoistaminen kannatti. Meillä ei ole omassa organisaatiossamme ylimääräisiä resursseja tällaisiin projekteihin ja Acentralta saimme osaamista projektin kaikille osa-alueille. Samalla uudistimme raportointiamme (QlikView), missä saimme manuaalisia työvaiheita ja henkilöriippuvuutta vähennettyä.

Meriaura Oy on turkulainen perheyritys, joka on erikoistunut teollisuuden tuotteiden ja raaka-aineiden merikuljetuksiin sekä erilaisiin projektikuljetuksiin. Meriauran rahtaamien kuivalastialusten kuljetussuorite on yli kaksi miljoona tonnia vuodessa. Alukset liikennöivät sopimus- ja hakurahtiliikenteessä Euroopan alueella, pääasiassa Itämerellä ja Pohjanmerellä. Yrityksen toiminnan keskeisinä arvoina ovat asiakaslähtöisyys, hyvä ja laadukas palvelu sekä innovatiivisuus. Yrityksen visiona on olla edelläkävijä ympäristöä säästävässä merikuljettamisessa ja sen kehittämisessä.

Lingsoft – Kieliteknologiaa pilvestä

Lingsoft – Kieliteknologiaa pilvestä

Acentra on toimittanut Lingsoft Oy:lle pilvipalveluna toimivan kieliohjelmistoratkaisun.

”Acentran kanssa olemme rakentaneet kieliohjelmistoperheellemme operaattoritason pilvipalveluratkaisun. Erilaiset kieliohjelmistot oikoluvusta kielenkääntämiseen ja puheentunnistukseen voidaan nyt ottaa käyttöön verkon yli Lingsoftin tarjoamana sovelluspalveluna. Täyden palvelun kielitalona paras asiakas olemme me itse; hyödynnämme luonnollisesti pilvisovelluspalveluja laajasti myös omassa palvelutuotannossamme. Haastavasta projektista selviydyttiin Acentran asiantuntijoiden johdolla ketteriin menetelmiin nojautuen ja viimeisintä pilviteknologiaa hyödyntäen. Acentran erinomainen integraatio- ja menetelmäosaaminen olivat tärkeässä roolissa palvelun onnistuneessa toteutuksessa.” – Juhani Reiman,  Toimitusjohtaja

Lingsoft auttaa tehostamaan yritysten monikielistä viestintää ja kieleen liittyviä prosesseja kokonaisvaltaisella prosessien hallinnalla. Lingsoftin monipuoliset tunnetut ohjelmistotuotteet ja  kielipalvelut liittyvät kirjoitetun ja puhutun kielen analysoimiseen, käsittelemiseen ja hyödyntämiseen. Yhtiön tavoitteena on jatkuvasti kehittää palveluprosessejaan ja tuotteitaan vastaamaan asiakkaiden muuttuvia tarpeita. Pilviteknologia tarjoaa uudenlaisen joustavan mahdollisuuden tehostaa kieleen liittyviä prosesseja ja tuoda kieliohjelmistot osaksi näitä prosesseja.

Kymppivoima – Energian tuotantoennusteen laskenta ja raportointiratkaisu

Kymppivoima – Energian tuotantoennusteen laskenta ja raportointiratkaisu

Acentra Oy on rakentanut Kymppivoima Oy:lle energiatuotannon seurantaa, ennustamista ja optimointia automatisoivan järjestelmän.

Acentra Oy on rakentanut Kymppivoima Oy:lle energiatuotannon seurantaa, ennustamista ja optimointia automatisoivan järjestelmän.

Järjestelmä mallintaa energiatuotantolaitosten toimintaa, optimoi tulevaa tuotantotarvetta arvioitua sähkön hintakehitystä vastaan ja jalostaa tuotannon raaka-ainekulutusennusteita ja tulosennusteita energialiiketoiminnan suunnittelua ja ohjausta varten.

Järjestelmä nopeuttaa sähkön tukkukauppaan, tuotannon taloudelliseen optimointiin  ja päästökauppaan liittyvän liiketoimintatiedon keruuta ja jalostusta sekä helpottaa tiedon analysointia. Järjestelmää tullaan käyttämään tulevaisuudessa myös tukkukaupan laskutusennusteiden tuottamiseen.

Järjestelmä toimii MS SQL Server ja .NET  3.5 alustalla. Järjestelmän web-käyttöliittymät toteutettiin ASP.NET sovelluksina. Tietojen analysointi toteutettiin QlikView tuotteella.

Acentra toimitti liiketoiminnan seurantajärjestelmän Puustelli Oy:lle

Acentra toimitti liiketoiminnan seurantajärjestelmän Puustelli Oy:lle

Acentra on toimittanut Puustelli Oy:lle Microsoft-teknologiaan perustuvan liiketoiminnan seurantajärjestelmän.

Järjestelmä on rakennettu Microsoft Dynamics NAV -toiminnanohjausjärjestelmän päälle ja se toteutettiin Microsoftin SQL Server - ja MS Office-teknologioilla.

Miksi Puustelli valitsi Acentran kumppanikseen?

"Halusimme toimittajan, joka käytettävän teknologian lisäksi ymmärtää myös toiminnanohjausjärjestelmiämme. Löysimme nopeasti yhteisen kielen, ja nyt meillä on selvä näkymä miten liiketoiminnan ohjausjärjestelmiä kehitetään tulevaisuudessa. Jo ensitapaamisessa vakuutuimme Acentran palvelualttiudesta ja yrittäjäasenteesta."

Kehitysjohtaja Harri Kessunmaa, Puustelli Group Oy

AcentraReports raportoinninhallintajärjestelmä OpusCapitalle

AcentraReports raportoinninhallintajärjestelmä OpusCapitalle

AcentraReports tuo lisäpotkua OpusCapitan ohjelmistotuotteiden raportointiin. AcentraReports on yleiskäyttöinen ja monipuolinen raportoinnin hallintajärjestelmä.

OpusCapitan tuotteiden käyttäjille haluttiin tarjota entistä pidemmälle automatisoituja, monipuolisempia ja dynaamisempia ominaisuuksia liiketoimintatiedon raportointiin ja tiedon jakeluun. OpusCapitan tuotteiden käyttäjäkunnan kasvaessa ja kansainvälistyessä raportoinnin tuottamiseen tarvittiin entistä tehokkaampaa monikielisyyden sekä asiakaskohtaisten raporttien hallintaa. 

Acentran AcentraReports tuote valittiin pohjaksi OpusCapitan tuoteperheen kaikkien tuotteiden kokonaisvaltaiselle raportoinninhallintaratkaisulle. Acentra ja OpusCapita kehittivät sen pohjalta tiiviissä yhteistyössä OpusCapitalle uuden raportoinninhallintajärjestelmän, joka tehostaa merkittävästi raporttien tuottamista sekä tarjoaa OpusCapitan tuotteiden käyttäjille uusia entistä monipuolisempia raportointiominaisuuksia.  

Uuden raportoinninhallintajärjestelmän ansiosta käyttäjät pystyvät jatkossa mm. suodattamaan monipuolisemmin tietoa raporteille, tuottamaan raportit haluamassaan tiedostomuodossa ja jakelemaan raportit vastaanottajille esimerksiksi sähköpostin tai verkkosivujen kautta. AcentraReports tukee useita käyttöliittymäratkaisua kuten web-sovelluksia ja Windows-sovelluksia sekä tärkeimpiä raporttigeneraattoreita kuten Crystal Reports:ia ja Microsoftin Reporting Services:ia.

OpusCapitan tuotteiden raporttien hallinta versiopäivityksien yhteydessä helpottuu merkittävästi uuden järjestelmän ansiosta, koska räätälöidyt raportit kyetään hoitamaan saman järjestelmän kautta mutta pitämään silti erillään tuotteiden standardiraporteista. Siirtyminen yhden standardin raportoinninhallintajärjestelmän käyttöön kaikissa OpusCapitan ohjelmistotuotteissa yhtenäistää tuotekehitystapoja ja sen odotetaan tuovan merkittäviä säästöjä tulevina vuosina. OpusCapitan raporttien toteutus tehostuu merkittävästi, kun raportointiratkaisussa sama perusraportti pystytään kääntämään ajonaikaisesti automaattisesti kaikille tuotteen tukemille kielille ja halutulla raporttigeneraattorilla.”, kertoo teknologiajohtaja Kimmo Kouhi OpusCapita Oy:stä.

”Olemme iloisia, että OpusCapita valitsi AcentraReportsin raportoinninhallintajärjestelmänsä pohjaksi. AcentraReports on lunastanut OpusCapitan tehokäytössä sille asetettuja lupauksia. AcentraReports on turvallinen valinta sillä Acentra antaa asiakkaan tarvittaessa itse edelleenkehittää AcentraReports-ratkaisua, toisaalta  Acentra kehittää jatkuvasti AcentraReports-alustaan uusia ominaisuuksia ja ottaa siihen käyttöön uusinta teknologiaa, joista asiakkaamme pääsevät nopeasti hyötymään”, sanoo toimitusjohtaja Mika Willberg Acentra Oy:stä.   

Raportointitietokannan suunnittelu ja toteutus Työterveyslaitokselle

Raportointitietokannan suunnittelu ja toteutus Työterveyslaitokselle

Kyselytutkimustulosten raportointitietokannan suunnittelu ja toteutus.

Acentra suunnitteli ja toteutti kyselytutkimuksien tietovaraston Työterveyslaitoksen käyttöön. Tietovarasto suunniteltiin rakenteeltaan mahdollisimman joustavaksi, jotta erityyppisten kyselytutkimusten data saadaan talletettua tietokantaan ja edelleen tutkimustulokset raportoitua eteenpäin.

Käytetty teknologia: SQL Server.

Acentra toimitti dashboard-ratkaisun Kuusakoski Oy:lle

Acentra toimitti dashboard-ratkaisun Kuusakoski Oy:lle

Acentra on toimittanut Kuusakoski Oy:lle CRM-järjestelmän dashboard-ratkaisun.

Järjestelmän avulla Kuusakosken myynti- ja asiakaspalveluorganisaatiossa käytetyt KPI-mittaristot tuodaan organisaation käyttöön automaattisesti ilman manuaalisia työvaiheita. Ratkaisun teknisenä alustana toimii Microsoft Sharepoint.

Kuusakoski Oy:n Software Development Manager Teemu Niemelä: Acentran erinomainen Microsoft-asiantuntemus ja näkemys erilaisiin raportointitarpeisiin soveltuvasta teknologiasta vakuuttivat. Käytössä oleva ratkaisu vähentää manuaalista työtä ja vihdoinkin voimme olla varmoja siitä, että oikea tieto oikeassa muodossa löytää perille päätöksentekotilanteisiin. Lisäksi ratkaisu saatiin käyttöön alkuperäisessä budjetissa ja aikataulussa.

Kuusakoski Oy on pohjoisen Euroopan johtava teollinen kierrättäjä ja kierrätysmetallien jalostaja ja toimittaja. Maailmanlaajuisesti yrityksellä on yli 75 toimipistettä, joista noin 20 sijaitsee Suomessa. Kuusakoski toimii lisäksi Venäjällä, Virossa, Liettuassa, Puolassa, Ruotsissa, Englannissa, Kiinassa, Taiwanissa, Tanskassa ja USA:ssa.

OpusCapita – Kassanhallinnan raportointiratkaisu

OpusCapita – Kassanhallinnan raportointiratkaisu

Tietovaraston ja dynaamisen raportoinnin suunnittelu ja toteutus kassanhallintatuotteelle.

Kokonaisvaltainen tietovarastointiratkaisu kassavirtaraporttien ja -ennusteiden tuottamiseksi. 

Toteutuksessa käytetty teknologia: Microsoft SQL Server 2008, Analysis Service ja Integration Service.

Turun lapsi ja nuorisotutkimuskeskus – Kliinisen tutkimustiedon hallintajärjestelmä

Turun lapsi ja nuorisotutkimuskeskus – Kliinisen tutkimustiedon hallintajärjestelmä

Tutkimustiedon hallintajärjestelmän ”Hyvän kasvun avaimet” -seurantatutkimuksen käyttöön.

Vuonna 2007 toimintansa aloittaneen Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksen tehtävä on edistää lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa tutkimusta ja kehittää tiederajat ylittävää yhteistyötä. Keskus harjoittaa myös monitieteistä lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa. 

Acentra Oy on toimittanut Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskukselle tutkimustiedon hallintajärjestelmän ”Hyvän kasvun avaimet” -seurantatutkimuksen käyttöön. Tutkimuksessa selvitetään lapsuuden ja nuoruuden hyvän kasvun ja koko perheen hyvinvoinnin edellytyksiä. IIRIS-Järjestelmä ylläpitää tietoturvallisesti tutkimukseen osallistuvien tietoja. Järjestelmään on määritelty tutkimusohjelma kullekin tutkittavalle ja järjestelmän avulla saadaan automaattiset muistutukset kaikille tutkimustoimenpiteille. Toimenpiteitä varten järjestelmässä ylläpidetään tutkimusohjelmaan integroitua ryhmäkohtaista ajanvarausta. Järjestelmä toimii web-selaimen kautta kaikille käyttäjille ilman erityisiä asennusvaatimuksia.

Järjestelmä vähentää tutkimustiedon ylläpidon rutiinitehtäviä, nopeuttaa toimenpiteiden järjestämiseen kuluvaa aikaa sekä parantaa tutkimustiedon laatua, hallintaa ja analysointia. Automaattiset toimenpidemuistutukset ja niiden tilanseuranta varmistavat, että tutkimusohjelman vaatimat tehtävät tulevat tehtyä oikeaan aikaan.

IIRIS-Järjestelmä on yleiskäyttöinen ja se voidaan toimittaa myös muille vastaavia tarpeita omaaville organisaatioille.  Järjestelmä toimii Windows 2008 Server, MS SQL Server ja .NET  3.0 alustalla. Järjestelmän Web-käyttöliittymät ovat ASP.NET sovelluksia.

Acentra mukana Finnairin muutoshankkeissa

Acentra mukana Finnairin muutoshankkeissa

Acentran asiantuntijat vastasivat Finnairin lentokonehuollon toiminnanohjausjärjestelmän uudistusprojektissa projektijohtamisesta, datamigraation teknisestä toteutuksesta ja osasta järjestelmäintegraatioita.

Finnair on uusinut lentokonehuollon toiminnanohjaustaan ottamalla käyttöön sveitsiläisen SwissAS:n AMOS-järjestelmän. Projektin onnistunut käyttöönotto oli syyskuussa 2012. Lentokonehuoltopalveluiden IT-johtaja Jorma Ryske: ’AMOS-järjestelmän käyttöönotto on ollut Finnairin tärkeimpiä järjestelmähankkeita 2000-luvulla ja Acentran asiantuntemus oli projektimme läpiviennissä tärkeässä roolissa. Projektin johtaminen Finnairin muiden muutoshankkeiden keskellä ei ollut yksinkertainen tehtävä, mutta projekti valmistui alkuperäisessä aikataulussa ja alle alkuperäisen projektibudjetin. Datamigraatio vanhoista järjestelmistä AMOS-järjestelmään oli myös erityisen tärkeä, sillä toimialamme viranomaisvaatimuksiin kuuluu ns. ’back to birth’-seurattavuus. Acentran tiedonhallinnan ammattilaiset tekivät datamigraatiossa hyvää yhteistyötä oman tietohallintoryhmämme kanssa ja käyttöönotto sujui mallikkaasti. Kaikesta tekemisestä paistoi läpi voimakas sitoutuminen yhdessä asetettuihin tavoitteisiin. Voin suositella Acentran asiantuntemusta kaikille, joiden toiminnassa luotettavuus, tiedon oikeellisuus ja liiketoiminnan syvällinen ymmärtäminen ovat keskiössä.’

Finnair Technical Services Oy on lentokoneiden huolto- ja korjaustoimintaan erikoistunut Finnair Oyj:n tytäryhtiö. Finnair Technical Services Oy tarjoaa kokonaisvaltaista huoltotukea Finnair Oyj:n oman laivaston lisäksi valikoiduille asiakasyhtiöille noin tuhannen lentokonehuollon ammattilaisen voimin.

Varustamon varausjärjestelmän kehitysprojekti

Varustamon varausjärjestelmän kehitysprojekti

Varustamon backup-varausjärjestelmän suunnittelu ja toteutusprojekti.

Autolauttojen varausjärjestelmän  kehitysprojekti. Varausjärjestelmää käytetään varajärjestelmänä kun pääjärjestelmä on jostakin syystä pois käytöstä. Varajärjestelmällä pystytään hoitamaan matkustajien Check-in ja Voucher-korttien tulostus.

Toteutuksessä käytetty teknologia: .NET 2.0, MS SQL Server 2005.

Acentra toimittaa Qlikview-ratkaisun Enerpoint Oy:lle

Acentra toimittaa Qlikview-ratkaisun Enerpoint Oy:lle

Acentra on toimittanut Enerpoint Oy:lle Qlikview-teknologiaan perustuvan liiketoiminnan seurantajärjestelmän. Järjestelmän avulla Enerpointin talous- ja myyntiseuranta saadaan reaaliaikaiseksi ja raportoinnin manuaaliset työvaiheet poistuvat.

Enerpoint Oy:n talousjohtaja Arto Utriainen: "Yrityksemme strategiana on kasvaa myös yritysostojen kautta ja tarvitsimme tämän kokonaisuuden hallintaan ratkaisun, jonka avulla pystytään nopeasti sopeutumaan yritysrakenteen mahdollisiin muutoksiin. Ensimmäisessä vaiheessa yhdistämme tytäryhtiöidemme talous- ja myyntitiedot ja saamme analyysien tekemiseen modernin ja helposti omaksuttavan järjestelmän."

Raportointiarkkitehtuuri laskutusoperaattorille

Raportointiarkkitehtuuri laskutusoperaattorille

Pilvipalveluna toimivan laskutusoperaattorin raportointiarkkitehtuurin suunnittelu.

Acentra suunnitteli pilvipalvelua tarjoavalle laskutusoperaattorille raportointiarkkitehtuurin. Arkkitehtuurissa suunniteltiin ratkaisut vakioraportoinille, tietojen analysoinnille sekä tietojen jakamiselle sisäiseen ja asiakkaiden käyttöön.

Acentra Finnair Tekniikan raportointikumppanina

Acentra Finnair Tekniikan raportointikumppanina

Acentra toteutti raportointiprojektin Finnairille pari vuotta aiemmin ja yhteistyö jatkui keväänä 2013.

Finnairin teknisissä palveluissa on viime vuosina tehty huomattavia järjestelmäuudistuksia ja vanhojen järjestelmien poistuessa käytöstä on pidettävä huolta siitä, että huoltotoimintojen tiedot ovat käytettävissä jatkossakin. Acentra toteutti vastaavan raportointiprojektin Finnairille pari vuotta aiemmin ja yhteistyö jatkui keväänä 2013. Finnairin lentokonehuoltopalveluiden IT-johtaja Jorma Ryske on ollut tyytyväinen tuloksiin: ’Acentra oli meille juuri sopivan kokoinen toimittaja, jonka asiantuntijoiden osaaminen on huippuluokkaa.  Erityisen positiivisena näen Acentran huoltotoiminnan toimialaosaamisen, jonka ansiosta tarvemäärittelyyn ja toteutukseen on kulunut huomattavasti normaalia vähemmän aikaa molemmin puolin. Suosittelen Acentran palveluita kaikille, jotka haluavat toimittajalta joustavuutta ja nopeita vasteaikoja.’

Kymppivoima - Laskutus ja laskutusennustaminen

Kymppivoima - Laskutus ja laskutusennustaminen

Kymppivoiman laskutus ja laskutusennustejärjestelmän suunnittelu ja kehittäminen.

Kymppivoima on erikoistunut palvelemaan sähköyhtiöitä sähkön hankinnassa ja tuotannossa. Yrityksen tavoitteena on tukea ja tehostaa asiakkaidensa myynti- ja tuotantoliiketoimintoja ja varmistaa niiden tulos .. Tätä tavoitetta tukemaan Acentra on toimittanut Kymppivoimalle laskutus- ja laskutusennustejärjestelmän, jonka avulla hankinnan ja tuotannon laskutusta ja ennustamista on merkittävästi pystytty nopeuttamaan ja parantamaan näkyvyyttä tuleviin hankintakustannuksiin.

Toteutuksessa käytetty teknologia: Microsoft SQL Server, .NET 4.0, QlikView

Helpdesk järjestelmien integrointi Biztalk-tuotteella

Helpdesk järjestelmien integrointi Biztalk-tuotteella

Kansainvälisen teräsratkaisuja tarjoavan yrityksen Helpdesk-järjestelmän yhdistämien palvelutoimittajien Helpdesk järjestelmiin.

Acentra on suunnitttelut ja toteuttanut kansainvälisen teräsratkaisuja tarjoavan yrityksen Helpdesk-järjestelmän saumattoman yhteistoiminnan IT-palvelutoimittajien Helpdesk järjestelmiin.

Yrityksellä on useampia IT-palvelutoimittajia. Järjestelmä mahdollistaa uusien toimioiden nopean integroinnin yrityksen omaan Helpdesk-järjestelmään sekä palvelupyyntöjen siirrot eri toimijoiden välillä.

Toteutuksessä käytetty teknologia: SQL Server, Biztalk